در محل کار

در اینجا چند عبارت انگلیسی که ممکن است در محل کارتان سودمند باشد، آمده است.

عبارت کلی

how long have you worked here? چه مدت اینجا کار کرده اید؟
I'm going out for lunch من برای ناهار بیرون میرم
I'll be back at 1.30 من ساعت یک و نیم برمیگردم
how long does it take you to get to work? چقدر طول میکشد که از اینجا به سرکار بروید؟
the traffic was terrible today ترافیک امروز وحشتناک بود
how do you get to work? چطور به سر کار میروید؟

امیدواریم این را نشنوید:

you're fired! شما اخراج شدید!

غیبت از کار

she's on maternity leave آن خانم در مرخصی نگهداری از بچه هست
he's on paternity leave آن آقا در مرخصی نگهداری از بچه هست
he's off sick today او در مرخصی استعلاجی هست
he's not in today او امروز سرکار نیست
she's on holiday او در تعطیلات هست
I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today فکرمیکنم امروز خوب نیستم و نمیتوانم سرکار بیایم

مراوده با مشتری ها

he's with a customer at the moment او الان با یک مشتری هست
I'll be with you in a moment یک دقیقه دیگر پیش شما می آیم
sorry to keep you waiting از منتظر نگه داشتن شما متاسفم
can I help you? میتونم کمکتون کنم؟
do you need any help? کمک لازم دارید؟
what can I do for you? چه کاری میتوانم برای شما انجام بدهم؟

در دفتر

he's in a meeting او در جلسه هست
what time does the meeting start? جلسه چه ساعتی شروع میشود؟
what time does the meeting finish? جلسه چه ساعتی تمام میشود؟
the reception's on the first floor پذیرش در طبقه اول هست
I'll be free after lunch بعد از ناهار آزاد خواهم بود
she's having a leaving-do on Friday او جمعه مرخصی داره (محاوره ای)
she's resigned او مستعفی هست
this invoice is overdue این قبض منقضی است
he's been promoted او ترفیع گرفته است
here's my business card این کارت بیزینس من هست
can I see the report? می توانم گزارش را ببینم؟
I need to do some photocopying من چند کپی لازم دارم
where's the photocopier? دستگاه فتوکپی کجاست؟
the photocopier's jammed دستگاه فتوکپی کار نمی کند
I've left the file on your desk من پوشه را روی میز شما گذاشتنم

مشکلات آی تی

there's a problem with my computer مشکلی در رابطه با کامپیوترم هست
the system's down at the moment سیستم الان قطع هست
the internet's down at the moment اینترنت الان قطع هست
I can't access my emails به ایمیلهایم دسترسی ندارم
the printer isn't working چاپگر کار نمی کند
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید