زبان ها و ارتباطات

در اینجا چند عبارت انگلیسی آمده است که که به شما امکان این را میدهد که درباره زبانهایی که صحبت می کنید، حرف بزنید. در ضمن تعدادی اصطلاح مرتبط با یادگیری زبان هم آمده است.

what languages can you speak? چه زبان هایی را می توانید صحبت کنید؟
I speak … … صحبت می کنم
French, Spanish, and a little Russian فرانسوی، اسپانیولی و کمی روسی
fluent German آلمانی به طور کامل
I can get by in … می تونم کارم را به زبان … پیش ببرم
Italian ایتالیایی
I'm learning … دارم … یاد می گیرم
Chinese چینی
where did you learn your English? کجا انگلیسی یاد گرفتی؟
at school در مدرسه
at university در دانشگاه
I took a course یک دوره رفتم
I taught myself خودم یاد گرفتم
do you understand? متوجه میشوی؟
did you understand? متوجه شدی؟
yes, I understood بله، فهمیدم
sorry, I didn't understand ببخشید، نفهمیدم

اگر نمی شنوید کسی چه می گوید، مودبانه تر است که تنها بگوییم:

sorry? یا excuse me? ببخشید؟ یا عذر می خوام؟
how do you say ... in English? … را به انگلیسی چطور میگویی؟
how do you spell that? املای آن چیه؟
how do you pronounce this word? این کلمه را چطور تلفظ می کنی؟
you speak very good English انگلیسی را خیلی خوب صحبت می کنی
your English is very good انگلیسی شما خیلی خوبه
I'm a little out of practice یک مدتی تمرین نکردم
I'd like to practise my … می خواهم … خودم رو تمرین کنم
Portuguese پرتغالی
let's speak in … بیا به … صحبت کنیم
English انگلیسی
Italian ایتالیایی
what's this called? به این چه میگویند؟
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید