مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج انگلیسی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید و همچنین عبارت هایی مربوط به سیگار کشیدن می آیند.

پرسیدن حال کسی

How are you?حالت چه طور هست ؟
How's it going?چه طوری؟ (کاملا محاوره ای)
How are you doing?احوالت چه طور هست ؟ (کاملا محاوره ای)
How's life?زندگی چه طور هست ؟ (کاملا محاوره ای)
How are things?اوضاع چه طور هست ؟ (کاملا محاوره ای)
I'm fine, thanksخوبم، ممنون
I'm OK, thanksخوبم، ممنون
Not too bad, thanksخیلی بد نیست، متشکرم
Alright, thanksخوبه، متشکرم
Not so wellخیلی خوب نیست
How about you?تو چه طوری؟
And you?تو چه طور؟
And yourself?تو چه طور؟

پرسیدن این که کسی چه می کند

What are you up to?چه کار می کنی؟
What have you been up to?این روز ها چه کار می کنی؟
Working a lotخیلی کار می کنم
Studying a lotخیلی درس می خونم
I've been very busyخیلی سرم شلوغ بوده
Same as usualطبق معمول
not much یا not a lotنه خیلی
I've just come back from …تازه از … برگشتم
Portugalپرتغال

پرسیدن این که کسی کجا هست

Where are you?کجایی؟
I'm …… هستم
at homeدر خانه
at workدر محل کار
in townدر شهر
in the countrysideدر خارج شهر
at the shopsدر بازار
on a trainدر قطار
at Peter'sدر خانه پیتر

پرسیدن درباره برنامه های کسی

Do you have any plans for the summer?برای تابستان برنامه ای داری؟
What are you doing for …?برای … چه کار می کنی؟
Christmasکریسمس
New Yearسال نو
Easterعید پاک
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید