این سایت حاوی منابع وسیعی برای کمک کردن به شما در آموزش آلمانی است. چند عبارت پایه انتخاب کنید، دامنه واژگان خود را گسترش دهید یا یک دوست برای تمرین با او پیداکنید.

درباره زبان آلمانی

آلمانی توسط حدود هفتاد و پنج میلیون نفر در آلمان و حدود بیشتر از بیست میلیون نفر در تمام دنیا به عنوان زبان اول صحبت میشود.

به همراه انگلیسی و هلندی؛ که هر دو بسیار نزدیک هستند؛ آلمانی به خانواده زبانهای ژرمانیک غربی و خانواده زبانهای ژرمانیک متعلق است.

رایشس‌تاگ، برلین
رایشس‌تاگ، برلین

چرا زبان آلمانی را بیاموزیم؟

یکی از زبانهای اصلی دنیا
به عنوان یکی از زبانهای اصلی دنیا، آلمانی رهبر انتشارات در بسیاری از زمینه های علوم بوده است: پزشکی، علوم طبیعی، فلسفه و زبانها. بسیاری از اصطلاحات در این شاخه ها برگرفته از آلمانی هستند.

ادبیات
آلمانی ادبیاتی بسیار غنی از زمان قرون وسطی تا به حال حاضر دارد. نویسندگان بسیار آن از دوره کلاسیک (قرن هجدهم) شامل گوته، شیللر و لسینگ و از قرن بیستم شامل برشت، بل و گرس میباشند.

مسافرت
بسیاری از کشورهای آلمانی زبان مانند اتریش و سوییس به بسیاری از شهرهای زیبای خود می بالند. دانستن آلمانی بازدید از این کشورها را بسیار غنی خواهد خواهد.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید