کروات

دوستان زبان آموزدوستان زبان آموز
کسی را پیداکنید تا با او کروات خود را تمرین کنید.

درباره زبان کروات

کروات زبان رسمی کرواسی است. در واقع همان زبان صربی با اندکی تغییرات در واژگان است. این زبان در کرواسی، بوسنی و هرزگوین و حدود پنج و نیم میلیون گویشور دارد. در بوسنی به عنوان بوسنیایی شناخته میشود. این زبان یکی از اعضای گروه اسلاویک و خانواده زبانهای هندو اروپایی است.

چرا زبان کروات را بیاموزیم؟

گردشگری
کرواسی حدود ده میلیون گردشگر در سال دارد که بیشتر آنها از سواحل دریای آدریاتیک به خصوص شهر قرون وسطایی دوبرُونیک بازدید میکنند. این کشور همچنین صحنه های بسیار دیدنی با مناطق کوهستانی، چشمه های آب معدنی و ذخیره های طبیعی ارائه می دهد.