مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج دانمارکی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید می آیند.

پرسیدن حال کسی

Hvordan har du det?حالت چه طور هست ؟
Hvordan går det?چه طوری؟
Hvad så?احوالت چه طور هست ؟
Hvordan står det til?اوضاع چه طور هست ؟
Jeg har det fint, takخوبم، ممنون
Jeg er ok, takخوبم، ممنون
Ikke så dårligt, takخیلی بد نیست، متشکرم
Ok, takخوبه، متشکرم
Ikke så godtخیلی خوب نیست
Hvad med dig?تو چه طوری؟
Og dig?تو چه طور؟

پرسیدن این که کسی چه می کند

Hvad går du og laver?چه کار می کنی؟
Hvad har du gået og lavet?این روز ها چه کار می کنی؟
Arbejdet megetخیلی کار می کنم
Studeret megetخیلی درس می خونم
Jeg har haft meget travltخیلی سرم شلوغ بوده
Det samme som altidطبق معمول
Ikke så megetنه خیلی
Jeg er lige kommet hjem fra …تازه از … برگشتم
Portugalپرتغال

پرسیدن این که کسی کجا هست

Hvor er du?کجایی؟
Jeg er …… هستم
hjemmeدر خانه
på arbejdeدر محل کار
i byenدر شهر
på landetدر خارج شهر
på indkøbدر بازار
i togetدر قطار
hos Kasperمن با کسپر

پرسیدن درباره برنامه های کسی

Har du nogle sommerferieplaner?برای تابستان برنامه ای داری؟
Hvad skal du til …?برای … چه کار می کنی؟
julکریسمس
nytårسال نو
påskeعید پاک
sound

صدا برای تمام عبارت های دانمارکی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید