رنگ ها

نام و فام رنگها را در دانمارکی بیاموزید.

Hvilken farve er det?این چه رنگی هست؟
hvidسفید
gulزرد
orangeنارنجی
pinkصورتی
rødقرمز
brunقهوه ای
grønسبز
blåآبی
lillaبنفش
gråخاکستری
sortمشکی
sølv یا sølvfarvetنقره ای
guld یا guldfarvetطلایی
flerfarvetچند رنگ

سایه‌های رنگ

lysebrunقهوه ای کم رنگ
lysegrønسبز کم رنگ
lyseblåآبی کم رنگ
mørkebrunقهوه ای تیره
mørkegrønسبز تیره
mørkeblåآبی تیره
højrødقرمز روشن
stærk grønسبز روشن
stærk blåآبی روشن
sound

صدا برای تمام واژگان دانمارکی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.