رنگ ها

نام و فام رنگها را در دانمارکی بیاموزید.

hvidسفید
gulزرد
orangeنارنجی
pinkصورتی
rødخام
brunقهوه ای
grønسبز
blåآبی
lillaبنفش
gråخاکستری
sortمشکی
lysebrunlight brown
lysegrønlight green
lyseblålight blue
mørkebrundark brown
mørkegrøndark green
mørkeblådark blue