لهستانی

درباره زبان لهستانی

لهستانی زبان رسمی لهستان است و در حدود چهل و پنج میلیون گویشور دارد. بیشتر آنها در لهستان زندگی میکنند اما تعداد قابل توجهی در بلاروس؛ اوکراین؛ لیتوانی و در بین اجتماعات مهاجرین در تمام دنیا صحبت میشود.

لهستانی یک زبان اسلاویک غربی و با زبانهای چک و اسلواک در یک گروه است.

چرا زبان لهستانی را بیاموزیم؟

مسافرت
لهستان کشور زیبایی برای بازدید است و دانستن کمی لهستانی بسیار قابل تقدیر خواهد بود و بازدید شما را لذتبخش تر میسازد.

دوستی و رابطه
در حال حاضر که لهستان یک عضو اتحادیه اروپا است، تعداد زیادی از لهستانی ها به کشورهای دیگر برای جستجوی کار و ایجاد فرصتهای بیشتر برای ارتباطات اجتماعی سفر کرده اند. اگر شما بتوانید کمی لهستانی صحبت کنید، بسیار ساده تر خواهید توانست با خانواده های دوستان لهستانی خود که ممکن است زبان دیگری صحبت نکنند، ارتباط برقرارکنید.