نروژی

درباره زبان نروژی

نروژی زبان رسمی نروژ است و حدود پنج میلیون گویشور دارد که اکثر آنها در در نروژ زندگی میکنند.

نروژی یک عضو خانواده زبان‌های ژرمنی شمالی به همراه دانمارکی؛ سوئدی؛ فاروئی و ایسلندی میباشد.

دو نوع نوشتار نروژی وجود دارد: بوکمول و نونورسک. بوکمول بسیار نزدیک به دانمارکی است و توسط اکثریت جمعیت استفاده میشود. نونورسک بر پایه نروژی قدیم قبل از فروانروایی دانمارکی هاست و توسط اقلییت؛ به ویژه در نواحی روستایی و غربی نروژ استفاده میشود. تلاشها برای یکی کردن این دو زبان ناموفقیت آمیز بوده و رسانه ها و دولت برای دستیابی به هماهنگی سیاسی از هر دو زبان استفاده میکنند.

چرا زبان نروژی را بیاموزیم؟

تجارت
در پی اکتشاف نفت و گاز، نروژ یکی از موفق ترین اقتصادهای در حال ظهور شده است. کمی نروژی دانستن تعاملات تجاری را تحت تاثیر قرار میدهد.

گردشگری
با آبدره های تماشایی؛ ساحل و مناظر بکر، نروژ هر ساله تعداد بسیار زیادی بازدیدکننده خارجی جذب میکند. توانایی صحبت کردن به زبان نروژی استقبال گرم از شما را تضمین میکند.